Autorecover – Standbydatabas till sekundär miljö

Många företag eftersöker en redundant miljö  – gärna en miljö som samtidigt kan nyttjas för andra saker; tester, utbildning, rapporter etc. Med automatik kan man skapa ett redundant system som ligger endast ett fåtal timmar efter det ordinarie online systemet. Alternativt kan man ha en sekundär miljö (databas) som är synkroniserad med en sekundär miljö (databas), kanske geografiskt åtskilda och som man kan använda vid disaster/recoverysituationer.

Likaså skall det vara enkelt och kostnadseffektivt att ta en backup av databasen utan att för den delen ge avkall på  restore (återställning).

Emineo har tagit fasta på dessa behov  – vi erbjuder därför en lösning som kan skräddarsys efter kundens behov: Autorecover för Oracle databaser.

Lösningen kräver  inga  licenser, utöver eventuella databaslicenser, utan kunden betalar en engångsavgift för implementationen av lösningen på aktuellt system.

Autorecover

Emineos Autorecover  läser tillbaka senaste  backup (via RMAN), applicerar sedan aktuella arkivloggar och gör en automatisk recovery av databasen till en sekundär miljö.

 • Anpassning till aktuell backupstrategi alternativt uppsättning av Emineos RMAN lösning  –
  dvs skrivning av  backupfiler till disk, inklusive aktuella arkivloggar.
 • Installation av sekundär Oraclemiljö där detta saknas
 • Implementation automatisk restore (återläggning) av backup till sekundär server
 • Implementation automatisk recovery till viss tidpunkt via arkivloggar – databasen öppnas helt för användning och kan uppdateras. OBS! Databasen uppdateras ej kontinuerligt, dock erhålls en full kopia av aktuell produktionsmiljö med X antal timmars fördröjning.
 • Implementering av program för övervakning av Autorecoverlösningens olika komponenter.
 • Test av schedulering och restore samt recoveryförfarande i aktuell miljö.
 • Fungerar för både Unix, Linux och Windows
 • Eventuella larm från övervakningen kan enkelt íntegreras med Emineos Drift & Admintjänst om så önskas.

Installationen och programmen består av 2 delar:

 • Program/script för backup av aktuell primär databas till disk  inklusive arkivloggar samt daglig full export av databasen som extra säkerhet om detta är möjligt – beror på storlek på databas.
 • Program/script för automatisk restore, viss tidsfördröjning, mot sekundär databas och server, inklusive påförande av aktuella arkivloggar samt full öppnad databas.

Grundtanken med autorecoverlösningen är att få en sekundär kopia av databasen på en annan server, en standbysite genom automatisk RMAN restore. På köpet erhåller man restoretester av sin  backuplösning med jämna mellanrum.

Användningsområden

 • System som idag använder sig enbart av kalla backuper (= stänger ned databasen) –  ofördelaktigt eftersom all cacheinformation går förlorad och måste byggas upp på nytt
 • Klustrade miljöer där den sekundära servern idag inte används
 • Snabbare recovery genom möjligheten att göra restore på tablespace och datafilsnivå
 • En sorts standby databas – med viss fördröjning
 • Rapportdatabas på sekundär server
 • Kopia av produktionsmiljö exempelvis för test och utbildning – ny kopia varje dag eller oftare – beroende på storlek på databas och snabbhet på server.
 • Ingen backupprogramvara krävs för databasbackup
 • Hot Standbylösningen kan användas som HA-lösning för att öka säkerheten och tillgängligheten hos ett systems känsligaste komponent – databasen.

Fördelar

 • Enkel och flexibel lösning med komplexa recovery/restore möjligheter
 • Kostnadseffektiv – inga licenskostnader, endast engångskostnad för installation samt eventeulla databaslicenser.
 • Kan implementeras både på Unix- och Windowsplattformar
 • Restore/Recovery till sekundär server/databas helt automatiserad
 • Hot Standby lösningen har inbyggd övervakning av alla ingående komponenter – garanti för att sekundär (standby) miljö verkligen fungerar!
 • Fast pris
 • Kan enkelt övervakas via Emineos Drift & Admin tjänst