Data Guard till fastpris

Oracle Data Guard är en mycket robust, säker och enkel lösning för att säkra data och tillgänglighet i Ditt Oracle system.

Emineo har implementerat Oracle Data Guard hos ett flertal kunder med mycket goda resultat. Lösningen är robust och enkel att hantera och garanterar en mycket hög tillgänglighet för det aktuella systemet/databasen. Risken att förlora data är minimal och driftstopp kan undvikas alternativt hållas mycket korta. Lösningen är flexibel och kan automatiseras, semiautomatiseras eller hanteras manuellt efter önskemål och krav. Oracle Data Guard är byggd för att kunna separera system/databaser på olika fysiska driftplatser, även med stora avstånd.

Emineos fastprisinstallation av Data Guard innehåller…

Implementation Data Guard lösning

 • Installation Oracle binärer på sekundär/stby server
 • Konfiguering av Data Guard och nödvändiga parametrar
 • Uppsättning av Data Guard i respektive miljö för test/verifiering
 • Uppsättning av Broker/Observer (för switchover/failover funktionalitet via Grid/Cloud Control) om detta anses lämpligt
 • Restore/kopiering av fungerande backup/databas till sekundär server för igångsättning av Data Guard lösning
 • Start av Data Guard lösning för test/verifiering
 • Verifiering Data Guard via switchover              
  • Full recovery/kopiering (hela databasen läggs tillbaka) och sekundär databas startas för synkning av arkivloggar för 1 Oracle db
  • Test av switch mellan primär/sekundär servrar görs för 1 Oracle db
  • Test av failover (via Broker om applicerbart) till sekundär server för 1 Oracle db
  • Återställning till primär miljö (inkluderar en ny switchover) för 1 Oracle db
 • Dokumentation Data Guard samt Grid/Cloud Control installation samt switchförfarande
  • Steg för steg instruktion
  • Dokumentation över installerad konfiguration
  • Handhavande genomgång

Kontakta oss för en diskussion  runt HA lösning!