RAC till fastpris

Real Application Clusters kan vara en utmärkt och kostnadseffektiv tillgänglighetslösning, där man dessutom kan få skalbarhet prestandamässigt. Tekniken ingår i Oracles licensform Standard Edition och är som sådan oslagbar pris/prestandamässigt. Emineo genomför och dokumenterar RAC installationen till fastpris, följande ingår:

 •  Implementation RAC lösning
  •   Konfiguration av OS miljön
  •   Installation av Oracle 11g på respektive RAC nod
  •   Installation och konfiguration av Oracle Clusterware 11g
  •   Installation och konfiguration av Oracle ASM
  •   Installation av Oracle Databas mjukvara samt eventuella patchning
  •   Skapa databas/instanser för test av RAC-lösning
  •   Laddning/flytt av data
  • Nedtagning/Upptagning av en RAC node för test/verifiering
 •    Verifiera/uppdatera RMAN backuplösning
  • Full recovery/restore (hela databasen läggs tillbaka) på sekundär server
  • Eventuella modifieringar/uppdateringar av befintliga RMAN script alternativt implementering av nya
 •    Dokumentera RAC installation, handhavande samt eventuella RMAN förändringar
  • Steg för steg instruktion
  • Dokumentation över installerad konfiguration
  • Handhavande genomgång