Vi ser till att du betalar rätt pris för dina Oraclelicenser

Emineo är ett IT-företag med stor kunskap om och lång erfarenhet av Oracle. Vi har arbetat med specialistkompetens för tjänster, design och inköp av Oracles databaser och licenser sedan länge. Idag är vi Sveriges största Oracle DBA-konsult och certifierade på Oracles Licenshantering.

Trygg licensiering – vi hjälper dig få ordning och reda på dina licenser. Med våra licenstjänster kan du känna dig trygg med din tekniska design och Oracles licensregler.

I sin renaste form hjälper vi er att förstå, och använda programvarans avtal och licenser på rätt sätt. Vi hjälper er att maximera nyttan med er investering utan att ni riskerar att ni går utanför de ramar som regleras i villkoren. I er diskussion med Oracle fungerar vi som bryggan, som både förstår licensernas möjligheter och begränsningar samt den infrastruktur som ligger till grund för licenskraven. Vi hjälper er välja rätt licensmodeller och avtalsformer även när det är komplicerat, som t ex vid äganderättsliga frågor eller vid licensiering i virtuella miljöer. Med oss vid bordet så är ni säkra på korrekt licensiering.

Vi vill gå längre än att bara stötta med villkorsfrågor. Vi har designat och implementerat kostnadseffektiva plattformar för Oracle länge. När vi hjälper till som rådgivare i era Oracleprojekt så tittar vi på alla kostnader, inte bara licensen. Vi är experter på att maximera effekten utav Oracle programvara genom att använda rätt optioner, effektivisera kod och rekommendera rätt teknisk plattform. För er betyder det lägsta ägandekostnaden vilket inte nödvändigtvis är samma sak som lägsta licenspris.

Så här fungerar det

Våra licenstjänster är till största del gratis för dig. De finansieras genom att ni köper era licenser och första årets support från oss och ni betalar samma pris som vanligt för licenserna. Som Guldpartner till Oracle har vi partnerrabatter utöver ert vanliga pris för att vi skall ha möjlighet att stötta er i licensfrågan.

Licensrådgivning

Som ett tillägg till er vanliga dialog med Oracle säkerställer trygg och korrekt licensiering. Ni har med oss vid alla diskussioner som rör licensiering, och det är vi som offererar licenserna. Allt görs i samråd med er och Oracle.

Plattformsrådgivning

Er totala kostnad för er plattform är större än licensfrågan och ni kan dra nytta av vår långa erfarenhet som Oracle DBA. Som rådgivare hjälper vi er även med riktlinjer för konsolidering och för er tekniska hårdvarudesign. I de fall det finns behov för konsolidering, effektivisering eller omarbetning av er lösning kan vi erbjuda tjänster för detta.

Licenskarta

Med vår licenskarta har ni en dokumentation som visar er aktuella licens och hårdvarukonfiguration. Varje gång ni förändrar i er licensiering i dialog med oss så uppdaterar vi er karta. Med en uppdaterad bild av er licenser, serviceavtal och serverkonfiguration så kan ni vara säkra på att ni är korrekt licensierad och kan ta rätt beslut.

Licens och teknisk inventering

En korrekt inventering ger er kontroll på licenserna. En nulägesanalys där vi undersöker er installation, vilka tillägg/optioner ni använder, vilka servrar och virtuella miljöer ni kör dessa på. Detta matchar vi mot vilka licenser ni äger samt vilka ni har support på.

Ur analysen får ni:

  • En Aktuell licenskarta
  • Gap analys: Vad behöver ni – Vad har ni
  • Analys av er installation
  • Rådgivning

Licensförsäljning, kontrakt- och orderadministration

Vår kompetens för rådgivning samt upprätthållande av en aktuell licenskarta är kostnadsfri för er och finansieras av Oracles partnerprogram när ni köper licenserna genom oss. I samband med era beställningar säkerställer vi pappershantering och orderläggning. Er leverans av serviceavtal och licenser görs från oss.

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!