Veolia Transport AB väljer DBA on Demand från Emineo

Veolia Transport AB (tidigare Connex) har ingått samarbete med Emineo via ett DBA on Demand avtal. Därmed säkrar man Oracle kompetensen för sina system samt avlastar egen personal. Emineo blir ett viktigt ”bollplank” vid val och implementering av framtida system och Oraclelösningar.

Veolia erbjuder säkra, pålitliga och trevliga resor så att våra kunders resebehov blir tillgodosedda. Veolia ska vara Sveriges ledande serviceföretag inom persontrafik, med nöjda resenärer och stolta medarbetare.

Man bedriver persontrafik åt länstrafikbolag, landsting och kommuner, och erbjuder stads- och landsortstrafik, långlinjetrafik, färdtjänst, skolskjuts, beställningstrafik samt godstrafik.