Vilka fördelar kan ni få genom att uppgradera till Oracle Database 12c?

Oracle-Database-12c

Att många är tveksamma till förändringar är inget nytt. Det kan vara bra, men det kan tyvärr även vara ett hot som minskar effektiviteten i din organisation och göra den stel och otymplig, vilket minskar konkurrensmöjligheterna. Att uppgradera databaser möter ofta motstånd trots att databaserna är oerhört centrala för nästan alla verksamheter. De inbyggda funktionerna i Oracle Database 12c gör att dina användare snabbare kan reagera på nya affärsmöjligheter och se till att dina kunder är nöjda – vilket ökar era konkurrensfördelar.

Om du har en tidigare version av Oracle Database och ett giltigt supportavtal så kan du uppgradera till Oracle Database 12c utan att betala någon som helst licensavgift. Detta ger dig möjligheten att ta del av alla fördelar samtidigt som det minskar komplexiteten och kostnaderna i ditt datacenter. Sätt fart på ditt företag – starta planeringen av uppgraderingen redan idag.

 

Effektivisera och förenkla hanteringen av era databaser!

Med Oracle Multitenant kan du skapa, driftsätta och klona nya ’pluggable’ databasmiljöer på ett par sekunder i stället för timmar eller dagar.

Den nya arkitekturen medger att du kan konsolidera upp till 252 ’pluggable’-databaser till en databascontainer. I stället för att hantera dussintals databaser kan nu EN DBA hantera alla databaser i samma container och effektivt sköta uppgraderingar och patchningar mot containern. Frågor från olika applikationer kopplar upp sig mot rätt databas på exakt samma sätt som skedde i tidigare versioner av Oracle Database. Samma sak gäller backuper – backa bara upp containern som innehåller dina databaser.

Detta leder till effektivare användning av både personal och datorresurser samt att du får en solid plattform för att utveckla dina privata moln på.

Med Oracle Database Multitenant-optionen kan du allt efter behov packa in databaser i containrar eller enkelt plocka ur dem. Detta ger dig maximal flexibilitet att leverera stöd till er verksamhet när behoven uppstår. Men fördelarna är fler än så. Du kommer att kunna utnyttja din hårdvara och dina servrar mycket mer effektivt. Varje container kan innehålla upp till 252 ’pluggbara’ databaser som ger dig ett oöverträffat effektivt sätt att administrera dina databaser i din molnmiljö.

Varför vänta, börja ert uppgraderingsprojekt nu.

Förutom ’Multitenant’ så finns det givetvis fler anledningar till att uppgradera till Oracle Database 12c.

  • Optimering av lagring: När datavolymerna nära nog fördubblas varje år och lagar och förordningar kräver att vi sparar data allt längre, kan datalagring bli ett stort problem. Oracles svar på detta är Oracle Database 12c som med dess optioner ser till att komprimera data med enkel administration som ger dig möjligheter att minska kostnader och risker.
  • Big data: Med växande datavolymer kommer även frågan om hur man skall kunna analysera dessa mängder av data på ett effektivt sätt. För att erbjuda snabba analyser har Oracle Database 12c har redan integrerat Big Data i databasmotorn. Detta tillsammans med nära integration med hårdvaran ger dig prestanda och skalbarhet som användarna kan utnyttja för att snabbare kunna ta affärskritiska beslut.

Är tillväxten av datavolymer ett problem i ert företag?

Lagringsoptimering: få reda på hur Automatic Data Optimisation, Heat Map och Advanced Compression kan bidra till dramatiska besparingar inom hårdvara och minska resursbehoven av administration.

 

Vill du veta mer om hur ni enklast uppdaterar till 12c, kontakta oss på sales@emineo.se