Emineo får driftuppdrag hos ICA AB

Emineo har i samarbete med QBransch fått i uppdrag att säkerställa och utveckla drift och rutiner av ICAs Oracle databaser.

Uppdraget innebär både daglig drift av befintliga system, driftinförande av nya system, projektstöd och att fungera som Oracle expertis. På sikt skall Emineo ha huvudansvaret för att införa en mer proaktiv och effektiviserad drift med övervägande automatiska rutiner. Detta för att säkerställa en problemfri och effektiv drift och system med hög prestanda.

Om ICA

ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår operativa dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och storkök och servicehandel.

De flesta svenskar kommer i kontakt med ICA på ett eller annat sätt. I hela landet finns ICA-butiker som drivs av enskilda handlare. ICA är också en betydande inköpare och en arbetsgivare med bred verksamhet. Allt detta gör förhoppningsvis ICA till en positiv kraft i samhället.

ICA vill att deras kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för ICA och den verksamhet de bedriver. ICA har valt att beskriva sin syn på etik och samhällsansvar genom begreppet ”Goda affärer”. Med ICAs ”goda affärer” menar man att ICA ska:

  • drivas med lönsamhet och god etik
  • lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
  • värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna
  • ha en öppen dialog internt och med omvärlden
  • garantera produktsäkerhet och kvalitet
  • främja hälsa och goda matvanor
  • verka för god miljö med hållbar utveckling