Emineo genomför Kvalitet & Prestandaanalys

Emineo genomför sin standardiserade Kvalitets & Prestandaanalys hos Statens Fastighetsverk.

Emineo har inlett ett samarbete med Statens Fastighetsverk gällande Kvalitet & Prestanda. Vi kommer att genomföra vår standardanalys för ett av SFV:s system. Är ni intresserade av en Kvalitet & Prestandaanalys – kontakta oss för en fastpris lösning.