Emineo nyanställer

Emineo välkomnar Ann-Britt Carr som nyanställd.

Ann-Britt kommer närmast från IBM där hon arbetat som Oracle dba under många år, bl.a åt Posten. Hon har specialiserat sig på Drift och administration av stora Oracle system och passar väl in Emineos profil när det gäller Drift och analyser av Oracle system. Vi önskar Ann-Britt välkommen till Emineo där hon kommer att arbeta med många kollegor med motsvarande kompetens.

Emineo fortsätter sin strävan mot att bli Sveriges ledande Oracle DBA konsult företag.