Epop Cloud Recovery – Emineo Professional Oracle Platform

Bakgrund och Beskrivning

Emineo är Sveriges mest specialiserade Oracle Partner med 8 st utmärkelser inom kategorin ”Partner of the Year”, både för databas och Cloudtjänster (IaaS/PaaS). Emineo ser ett ökat behov från våra kunder att börja flytta sina system till olika typer av molntjänster för att dra nytta av skalbarhet, flexibilitet, licensfördelar och kostnadseffektivitet. Det är därför Emineo tagit fram denna fastpristjänst där vi skapar en hel disastermiljö eller en backup av affärskritiska databaser i Oracle OCI.

Det är dags att ta molntjänster generellt, och Oracle OCI specifikt, på allvar!

Epop Cloud Recovery – tjänsten och processen kan beskrivas i några enkla steg

  • Analys av önskemål och krav, välj rätt lösning:
    • Lagra dina databasbackuper utanför ”huset” i Oracles moln – extremt enkelt och billigt.
    • Bygg hela din disastermiljö eller testa krasch/recovery scenarion – automatiserat, flexibelt och kostnadseffektivt utan egna hårdvaror.
    • Skapa en riktig standby databas/miljö för hög tillgänglighet – till en mycket rimlig kostnad 
  • Skapande av disastermiljö eller backup i molnplattform/epop
  • Test av disastermiljö / restore från OCI backup.
  • Emineo kan erbjuda Drift av den nya plattformen med olika servicenivåer beroende på servicenivå vilka krav ni ställer på miljön, se utförligare beskrivning nedan

Olika nivåer på plattform och tjänst

Emineo rekommenderar i samråd med kunden och utifrån aktuellt systems krav (uptime, tillgänglighet, säkerhet, funktioner etc) vilken nivå av tjänst som krävs samt antal OCPU:er, disk- och backuputrymme som plattformen kräver.

Emineo har tre standard servicenivåer – Brons, Silver och Guld:

Med Bronsnivån så finns vi tillgängliga inom 8 arbetstimmar, för att hjälpa och stötta i arbetet med miljön. På Silvernivån, så övervakar vi miljön 24/7/365 och arbetar proaktivt för att skapa en driftsäker miljö. Emineo sköter detta vardagar 8-17. Kräver miljön en högre servicenivå, så är Guldnivån rätt väg att gå. Förutom den övervakning och administration som görs på Silvernivån, så får man beredskap och att vi agerar på larm 7/24/365, med mycket erfarna Oracle-tekniker.

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!