När du behöver hjälp med beslutsstöd som bygger på Oracleteknik

business-intelligence-635x226

BI Analys

Har du övervägt att starta ett BI-projekt? Behöver företaget hjälp med att utreda förutsättningarna, kraven, de bästa tekniska lösningarna och storleken på investeringen?

Kanske ni har en lösning på plats men får ändå inte ut de rapporter och analyser ni behöver? Eller har ni tekniska problem, rapporter som inte går att lita på och långsamma, svårhanterliga system?

Ja, frågorna brukar hopa sig – välj Emineos BI Analys om du vill få svar på dem.

Tillsammans tittar vi på era affärskrav och de befintliga tekniska lösningarna. Efter det kan vi rekommendera de bästa lösningarna.

Emineos BI Analys innehåller:

  • Insamling och prioritering av verksamhetens krav.
  • Definition av nyckeltal – vad är viktigast för er att mäta för att uppnå era affärsmål?
  • Analys av datakällor och befintliga system.
  • Preliminär systemarkitektur.
  • Rekommendation av teknisk lösning.
  • Projektplan och uppskattning av kostnader (projekt, licenser, hårdvara, drift).
  • Sammanställning av affärsnytta

Man kan utreda för mycket och för länge. Det vill inte vi göra. Våra projekt inom BI Analys tar mellan 2 till 10 dagar. Alltdid till fastpris. Du får ett genomtänkt och konkret beslutsunderlag.

Vår MindMap beskriver väl vad du kan förvänta dig av vår analys: