Oracle Licenses & Services

Licenser, plattform och pris

Emineo ser till att du betalar rätt pris för dina Oraclelicenser, är korrekt licensierad och har rätt typ av kontrakt. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, LMS/Audit och licensinköp

Kontakta oss – så kommer vi snabbt igång

Fördelar för dig

Emineo kan Oracles licensregler och kontrakt

Den enda Oracle-partnern i Norden certifierad att utföra audits

Unik kunskap runt Oraclelicensiering och virtualisering

Kombinationen licens- och teknikkunskap ger dig bästa möjliga ekonomi vid rådgivning och inköp av licenser, hårdvara och tjänster

Trygg licensiering

Emineo hjälper dig få ordning och reda på dina licenser. Med våra licenstjänster och licenskunskaper kan du känna dig trygg med din tekniska design och Oracles licensregler.

I sin renaste form hjälper vi er att förstå, och använda programvarans avtal och licenser på rätt sätt. Vi hjälper er att maximera nyttan med er investering utan att ni riskerar att ni går utanför de ramar som regleras i villkoren. I er diskussion med Oracle fungerar vi som bryggan, som både förstår licensernas möjligheter och begränsningar samt den infrastruktur som ligger till grund för licenskraven. Vi hjälper er välja rätt licensmodeller och avtalsformer även när det är komplicerat, som t ex vid äganderättsliga frågor eller vid licensiering i virtuella miljöer. Med oss vid bordet så är ni säkra på korrekt licensiering.

Vi vill gå längre än att bara stötta med villkorsfrågor. Vi har designat och implementerat kostnadseffektiva plattformar för Oracle länge. När vi hjälper till som rådgivare i era Oracleprojekt så tittar vi på alla kostnader, inte bara licensen. Vi är experter på att maximera effekten utav Oracle programvara genom att använda rätt optioner, effektivisera kod och rekommendera rätt teknisk plattform. För er betyder det lägsta ägandekostnaden vilket inte nödvändigtvis är samma sak som lägsta licenspris.


LMS / Audit

Behöver ni göra eller har ni utsatts för en audit från Oracle?

Ni kan välja att göra denna med Emineo som partner, vi är det enda bolag i Norden som är certifierade att göra officiella audits åt Oracle. I denna process ser vi till att allt går korrekt till, fungerar som en mellanhand mot Oracle och erbjuder en professionell och smidig audit-process.

Kontakta oss för att få veta mer om Oracle-audit

Licensförsäljning

Licensförsäljning, kontrakt- och orderadministration

Vår kompetens för rådgivning samt upprätthållande av en aktuell licenskarta är kostnadsfri för er och finansieras av Oracles partnerprogram om ni köper licenserna genom oss. I samband med era beställningar säkerställer vi kontraktadministration och orderläggning. Er leverans av serviceavtal och licenser görs från oss.

Kontakta oss för att få offert på Oracle-licenser eller om du har frågor om ditt kontrakt

Kontakt Miracle 42

Ska vi hjälpa dig med rådgivning runt Oracle-licenser och plattformar?

Kontakta oss redan idag - det lönar sig!

När du fyller i detta formulär accepterar du våra villkor för hantering av dina personliga uppgifter - läs mer i vår privacy policy.

keyboard_arrow_up