Oracle OEM 12c och Emineo

Emineo är Sveriges största Oracle DBA bolag. Vi ligger i framkant vad gäller att ta till oss Oracle teknik. Som ett led i detta deltar vi både i tekniska workshops hos Oracle med våra erfarna dba:er samt går över till OEM 12c för våra driftkunder.

Emineo är det bolag i Sverige som har störst erfarenhet av Oracle Enteprise Manager generellt. Vi var bland de första som körde Grid Control i stor omfattning samt har varit med att implementera OEM och övervakning hos ett antal stora Oracle kunder genom åren. Det är därför naturligt att vi nu ligger i framkant även vad gäller OEM 12c.