Patrafee AB tecknar DBA on Demand

Emineo stödjer Patrafee med Oracle kompetens via ett DBA on Demand avtal. Emineo kommer att fungera som Patrafees dba funktion och man avropar tid vid behov – en flexibel och effektiv lösning.

Patrafee har valt att teckna ett DBA on Demand avtal med Emineo för att säkerställa behovet av Oracle dba kompetens.

Kort om Patrafee:

Patrafee AB bildades i syfte att rationalisera och kostnadseffektivisera patentbyråers hantering av årsavgifter. Företaget grundades 1978 av en sammanslutning av svenska patentbyråer, och ägs idag av patentbyråer från hela Norden. PatraWin Data AB bildades i syfte att utveckla dataprogramvara för patentbyråer. Företaget grundades 1978 och ägs idag av Patrafee AB.