SFV anlitar Emineo för Kvalitet & Prestandaanalys

Statens Fastighetsverk anlitar Emineo för att genomföra sin Kvalitet o Prestandaanalys för ett av sina Oracle system.

SFV önskar en förstudie och kvalitets och prestandasäkring av ett av sina Oracle system, därför genomför Emineo sin standard analys av Oracle system.