Skydda din investering i JAVA SE!

Programvaruplattformens underhåll och patching är en av de största utmaningarna för att hantera affärskritiska applikationer. Oracle Java SE-prenumeration kombinerar licens och support till en enkel prenumeration som gör det möjligt att kostnadseffektivt hantera era Java SE-installationer, med fokus på uppdateringar och uppgraderingar.

 

Oracle är den främsta bidragsgivaren och förvaltaren av Java SE och är det enda företaget som kan garantera långsiktigt stöd och uppdateringar efter ett aktuellt och förutsägbart schema. Den nya Java SE-prenumerationen från Oracle ger tillgång till verktyg som hanterar uppdateringar och gör det möjligt för företag att övervaka sina egna Java-plattformar och ger direkt tillgång till ett specialiserat Java SE-supportteam.

 

Skydda din investering i Java SE

Java är #1-programmeringsspråket och #1 utvecklarval för molnet. Tolv miljoner utvecklare kör Java. För att svara upp mot utvecklarnas snabbt föränderliga behov har Oracle och Java-communityn introducerat en ny release-cykel för Java SE, vilket ökar den takt som innovationen levereras till utvecklare.

För att förenkla licensiering skapar Oracle nu OpenJDK releaser som släpps ut under samma licens som Linux GPL. Detta gör Java SE öppnare och enklare att använda än någonsin. För att förenkla hur organisationer licensierar den kommersiella versionen av Java SE och upprätthåller fortsatt långsiktigt stöd och uppdateringar till äldre versioner, erbjuder Oracle en Java SE-prenumerationen. Uppgradera och uppdatera dina applikationer på dina egna villkor.

Dessutom närmar sig Java SE 8 slutet på kostnadsfria uppdateringar. Kommersiella användare bör överväga hur de kommer att hålla sig uppdaterade. Med en Java SE-prenumeration har du tillgång till verktyg, funktioner och uppdateringar som hjälper dig att hantera implementation på arbetsplatsdatorer. Dessa Java SE 8 – Enterprise funktioner hjälper dig att optimera prestanda, stabilitet och säkerhet för dina Java SE 8-investeringar.

 

Förbättra Java-hantering på företaget

En företagsövergripande översyn avslöjar ofta affärskritiska applikationer som är i stor utsträckning beroende av Java SE. Den genomsnittliga organisationen har dussintals olika versioner av Java-plattformen installerade på arbetsplatsdatorer, servrar och i molnet. En Java SE-prenumeration hjälper dig att effektivt övervaka, hantera och uppdatera dessa installationer.

Koordinerad hantering av dina Java SE 8-miljöer ger en samlad bild av användningen av Java för hela företaget, vilket är idealiskt för att optimera resursutnyttjandet och hantera säkerhet. Det låter dig se alla versioner av Java SE som applikationer är beroende av och den senaste patchen som används. Det ger också ett verktyg för att kontinuerligt leverera Java-uppdateringar.

För att komplettera den övergripande hanteringen av Java-miljöer optimerar Java SE-prenumerationen också Java SE 8-prestanda under utveckling samt övervakar Java-prestanda och beteende i produktionen.

 • Oracle Java SE 8 Advanced Management Console (AMC) ger en översiktsvy över Java-versioner som distribueras över hela organisationen, vilket möjliggör en stramare kontroll av plattformsuppdateringar och säkerhetsfixar. AMC samlar information om vilka Java-applikationer som stöds av vilka Java-versioner. Detta skapar en applikationskompatibilitetsinventering.
 • Java SE 8 Användning – Logga in i AMC och den hjälper till att bygga en realistisk applikationsinventering genom att katalogisera vilka Java-versioner som används för vilka applikationer.
 • Med Java SE 8-inställningsregeluppsättningsfunktionerna (puh!) kan du styra Java-körning i webbläsare över hela företaget inklusive kontroll av säkerhetsmeddelanden, korrigeringar och Java SE-uppdateringar. Du kan definiera regeluppsättningar som tillåter olika Java-program att använda olika versioner av Java installerad på klienterna. Detta gynnar organisationer som måste använda äldre versioner av Java eller behöver stödja flera Java-versioner.
 • Java SE 8 MSI-anpassningar: Systemadministratörer kan använda Java Installer Customization-verktyget för att ompaketera MSI och styra hur Java installeras på hanterade system.
 • Java SE 8 Flight Recorder och Java Mission Control tillhandahåller produktionsdiagnostik med minimal prestandapåverkan, vilket resulterar i bättre upptid.

 

Observera att det finns säkerhetsrisker med att köra äldre utdaterade versioner av Java. Kunden bör alltid installera uppdateringar för att få de senaste prestanda- och säkerhetsförbättringarna.

Support

Mer än 430 000 kunder väljer Oracle och litar på Oracle Support för att skydda sin teknikinvestering. Stöd för molnets arbetsbelastningar, servrar och stationära datorer är en integrerad del av Java SE-prenumerationen. Du kommer att ha 24/7 tillgång till ett erfaret Oracle Java supportteam.

 

Med direkt tillgång till den ledande Java SE-supportresursen kan du:

 • Logga och lösa Java-problem snabbt och effektivt.
 • Minska tiden för att hitta en lösning och minimera Java-supportkostnaderna.
 • Maximera upptiden för Java-applikationen.

 

Se till att du har stöd för dina Java-investeringar, uppgradera och uppdatera på dina egna villkor. De flesta stora organisationer har installerat dussintals olika Java-versioner

 

Java-patchar och säkerhetsuppdateringar

Java 8 når slutet av uppdateringar i början av kalenderåret 2019. Java 7 och Java 6 nådde slutet på uppdateringar 2015 respektive 2013.

 

Vad betyder detta för din organisation?

De flesta organisationer kör flera versioner av Java. Det kan bero på att det finns särskilda utvecklingsgrupper som har fokuserat sin release på en specifik Java-version eller resursbegränsningar som försenar uppdateringar till den senaste Java-versionen. Genom att ge större flexibilitet kring Java-versionerna som upprätthålls är Java SE-prenumerationen utformad för att tillgodose dessa företagsbehov.

Använd Java SE-prenumerationens 1 till 3-åriga licens och support för att behålla din flexibilitet kring övergångspunkten mellan versioner samtidigt som du ser till att din Java-plattform är så stabil och uppdaterad som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas säkerhetsrisker att köra gamla versioner av Java på ditt system, så man bör alltid installera uppdateringar för att få den bästa prestandan och senaste säkerhetsförbättringarna.

 

Java SE-prenumerationen gör det enkelt för dig att uppnå allt detta.

 • Fortsätt att köra en fullständigt uppdaterat Java version, även efter det att de kostnadsfria uppdateringarna för den versionen slutat, och därigenom styra din uppgraderingsväg.
 • Utnyttja möjligheten att köra olika Java-versioner parallellt och hantera kompatibilitet för olika applikationer.

 

Java SE-prenumeration

Företagsgemensam, årlig, Java SE-prenumerationsmodell inkluderar moln-distribution, server och klientlicenser och support.

 • Server och moln-implementeringar, pris 215kr per processor per månad, eller lägre med tillgängliga volymrabatter.
 • Desktoppris, 21.60kr per användare och månad, eller lägre med tillgängliga volymrabatter.
 • Tillgång till nuvarande och äldre Java SE-binärer
 • Tillgång till Java SE 8 kommersiella funktioner
 • Tillgång till prestanda-, stabilitets- och säkerhetsuppdateringar
 • MOS (My Oracle Support)
 • Få tillgång till Cloud Workload, On-premise och Internal Use-licenser
 • Köp 1-3 årig licens

 

Vill du veta mer, fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig. Eller maila till sales@emineo.se

[gravityform id=”15″ title=”false” description=”false”]