Vad kostar molnet? En genomgång av molnets dolda kostnader

Priserna för att använda molntjänster varierar enormt beroende på vilka tjänster och tillval du använder samt hur mycket data du använder, hur stort hårddiskutrymme som krävs och så vidare, men det går att göra vissa uppskattningar i ett försök att svara på frågan: vad kostar molnet?

Vanligtvis betalar du för de tjänster du vill använda, antingen på prenumerationsbasis, eller som en kostnad per tjänst du nyttjar. Många molntjänster går att prova gratis, men har även företagspaket från någonstans runt hundralappen och strax under tusen kronor.

Därutöver tillkommer kostnader för alla tänkbara tillval du kan göra, allt ifrån tjänster, till CPU eller lagringsutrymme på molnet. För stora företag finns i det närmaste inget tak för hur mycket det kan kosta, beroende på vilka tjänster och hur omfattande behov företaget har.

De dolda kostnaderna är viktiga att ha koll på genom att noga planera vad och hur du kommer att nyttja de molntjänster du beställer. Om du överstiger det som ingår i din plan kan kostnaderna lätt bli betydligt större än du tänkt dig. I den här artikeln går vi in närmare på vilka dolda kostnader du kan stöta på, samt lite specifikt kring hur Oracles molntjänster är prissatta.

Vilka dolda kostnader finns det i molntjänster?

Många molntjänster har en gratis prövotid, där du får tillgång till dess tjänster upp till en viss tidsgräns, eller till en viss användningsnivå. Det gäller att ha koll på vilka tjänster som ingår i gratisversionen, samt inte överstiga kapaciteten.

För användande utöver det som ingår i gratiserbjudandet, tillkommer kostnader för de allra flesta delarna av molntjänsteutbudet. Läs igenom avtalet för ditt gratiserbjudande och stäng av tjänsten om du inte kommer att använda den för annars kommer den att börja kosta pengar.

När du väl har kommit igång med en molntjänst och ska anpassa den för en viss verksamhet och vill betala för de tjänster som behövs just hos dig, upptäcker du snabbt att det finns en enorm bredd på utbudet och att prismodellen som används tenderar att vara väldigt komplex.

En kostnad som lätt kan dra upp priset för ditt molnanvändande, är om du börjar nyttja mer datorkraft än du gjort tidigare. Det finns många anledningar till att detta kan ske, men om du inte är vaksam kan det till exempel ske via en bugg i systemet som gör att din applikation börjar sluka CPU utan att det är meningen, eller via stora plötsliga ökningar i trafik till din applikation. Du bör noga övervaka hur mycket datorkraft du faktiskt använder för att inte råka ut för en negativ överraskning i form av en hög räkning från din molntjänstleverantör.

Hur ska man förstå leverantörens prismodeller?

Leverantörer av molntjänster använder sig i regel av två prismodeller:

 • Modeller med fast prissättning
 • Modeller med dynamisk prissättning

De modeller där fast prissättning används kan i sin tur vara strukturerade på lite olika sätt, till exempel:

 • Betala för vad du använder – I dessa vanligt förekommande modeller betalar du till exempel för lagringsutrymme, dataanvändning, och för varje enskild tjänst eller tillägg du vill använda. Det kan till exempel röra sig om CRM-system av olika storlekar eller andra vanliga tjänster som företag efterfrågar.
 • Prenumerationsmodell – Denna modell är prissatt så att du betalar för ett visst paket med olika tjänster och utrymme som passar dig och ditt företag. Betalningen görs på månads- eller årsbasis och är oftast lätt att överblicka.
 • En mix av båda dessa modeller – Det förekommer att molntjänster är prissatta både enligt prenumerationsmodellen och med vissa tillägg, som till exempel när du använder mer data än vad som ingår i ditt paket.
 • Färdiglistade priser – Ibland har molnföretagen en färdig lista med priser för alla sina tjänster, vilket gör det möjligt för dig att på förhand plocka ut de tjänster du behöver och köpa de tillval och tjänster du finner nödvändiga.

När det gäller modeller med dynamisk prissättning, finns också flera olika varianter som förekommer. Företag som jobbar med dynamisk prissättning justerar och ändrar sina priser konstant på löpande basis baserat på en mängd olika parametrar. Tjänster som har stor efterfrågan kan justeras uppåt, medan mindre efterfrågade tjänster blir billigare. Många stora företag inom detaljhandeln använder sådana prismodeller för att maximera vinster och styra sina kunder i önskad riktning. När modeller av detta slag används kan molnföretagen till exempel:

 • Justera priset baserat på konkurrenternas prisnivåer.
 • Justera priset utifrån vad konsumenter är villiga att betala.
 • Sätta prisnivån efter vilka tjänster som har störst kundnöjdhet.
 • Justera priser efter var i världen kunden befinner sig.

Varför finns det en risk att du betalar för mycket för era molnsatsningar?

Det finns flera saker som gör att du riskerar att betala för mycket för molnet. Här är några vanliga misstag som gör att en molnsatsning blir onödigt kostsam:

Du köper mer än du utnyttjar

Det är väldigt lätt att överskatta vilka behov du har av molnets olika tjänster och erbjudanden. Det är ofta en utdragen process att köpa in, testa och sedan skala bort det som är överflödigt. Många gånger tar det längre tid än väntat att hitta rätt lösning för dig och dina behov, vilket innebär att du betalar för mycket under tiden. Det är alltid knepigt att veta på förhand exakt vad som kommer att krävas för de molntjänster du köper in, i synnerhet för verksamheter som befinner sig i en tillväxtfas. Det är även vanligt att man underskattar sitt behov, vilket dock vanligtvis är lättare att justera, genom att uppgradera sin molnlösning där behov uppstår.

Har för många administratörer

Som det gamla talesättet lyder, ger för många kockar en sämre soppa. När det gäller molntjänster är det lätt hänt att många administratörer, som på olika håll hanterar delar av verksamheten, driver upp kostnaderna på ett sätt som är svårt att få överblick över. Ofta ser administratörerna olika problem som behöver lösas, ofta utan någon kontakt sinsemellan, vilket kan leda till att storleken på molntjänsten ökar från flera håll samtidigt. Ibland händer det till exempel att man behöver utöka kapaciteten på någon del av molnet tillfälligt, och om den sedan glöms bort ligger kostnaden för detta kvar helt i onödan. Ju fler som har tillgång till administration av molnet, desto större risk att sådana onödiga kostnader uppstår.

Fel förvaringssätt

Hos de flesta molntjänster finns flera sätt att lagra data, alltså olika typer av ”cloud storage”. Vilken typ av lagring som passar bäst, beror på vilket ändamål lagringen är ämnad för. Ett vanligt misstag är att företag inte har anpassat sin lagring efter hur de faktiskt använder den data som finns lagrad. Vanliga typer av storage som finns är till exempel:

 • Fillagring
 • Arkivering
 • Blocklagring
 • Objektlagring

Det finns även andra lagringsmodeller hos vissa molntjänster, men dessa är relativt vanligt förekommande. De skiljer sig åt på många olika sätt, bland annat i snabbhet och pris. Det händer att vissa företag använder ett dyrt lagringssystem för data som väldigt sällan används, vilket leder till att de lägger onödigt mycket pengar på en tjänst som skulle kunna utgöras av en billig arkivering. Och tvärtom finns det situationer då företag lagrar data billigt, som dock behöver användas ofta och då blir priserna för åtkomst istället onödigt höga.

Vilka faktorer skiljer mellan on-premise och molntjänster

Nu för tiden är det väldigt vanligt att välja att använda molntjänster, men så kallade on-premise-lösningar är också ett alternativ. On-premise innebär att systemet installeras lokalt på egna datorer och servrar, medan en molntjänst ligger på molnföretagets servrar, vilka du har åtkomst till via internet. Det förekommer även att molnföretag har hybridlösningar, där själva mjukvaran för molnet ligger på ett företags privata servrar. Hur som helst finns det vissa avgörande skillnader mellan on-premise och molntjänster, i huvudsak dessa:

 • Molnlösningar är vanligtvis prissatta som en prenumerationstjänst, där du betalar per månad eller år.
 • On-premise å andra sida, tenderar att säljas som licensprodukt, där du betalar vid ett tillfälle och får tillgång till tjänsten, prissatt utefter storlek och behov på ditt företag. Det tillkommer dock vanligen en viss löpande kostnad för support och uppdateringar till exempel.  

Betalningsmodellerna för dessa lösningar gör att molnlösningar ofta är billigare att komma igång med och kan skalas upp och anpassas lättare efter behov. En molnbaserad lösning kan dock över tid bli mer kostsam än motsvarande on-premise-lösning. Ett viktigt tillägg när det gäller priserna, är att om du vill ha ditt system on-premise, behöver du ofta investera även i hårdvaran för systemet.

En annan skillnad mellan de båda lösningarna är datasäkerheten:

 • Med en molnlösning har molnföretaget ansvar för att systemet är säkert. Ofta har de mycket erfarenhet och avancerade lösningar för att förhindra dataintrång, virus och liknande.
 • Om du har en on-premise-lösning är du själv ansvarig för säkerheten. Ofta kan du få tips och råd via support, men du måste själv se till att vidta åtgärder för att er data ska hållas säker. Detta kan vara en trygghet för vissa som föredrar att ha koll på varje detalj, eller en huvudvärk för andra som hellre vill att en utomstående part med rätt kompetens sköter säkerhetsfrågan.

Ytterligare en skillnad mellan de två varianterna är möjligheterna som finns att justera och skräddarsy sitt system.

 • En molntjänst tenderar att få mer regelbundna uppdateringar och vara en ganska stabil tjänst som är svår att ändra och ställa in helt enligt egna önskemål. Alla ändringar som görs bör ske i samråd med molnföretaget.
 • On-premise-tjänster kan anpassas efter egna behov, och är mer flexibla, förutsatt att rätt kunskaper finns på plats på det egna företaget. Ett problem som kan uppstå med att göra egna inställningar på systemet är att det kan komma att innebära nya problem när det släpps en uppdatering till mjukvaran för din on-premise-lösning.

Slutligen finns det skillnader i hur tidskrävande det är att få ett system på plats.

 • Molntjänster är oftast väldigt snabba att implementera. Detta bland annat för att de är anpassade att passa de flestas behov och inte kräver så många justeringar.
 • On-premise-lösningar brukar ta längre tid att anpassa och få till så att de fungerar korrekt och uppfyller de krav du har på ditt nätverk och så vidare.

Är det lättare att ha kontrollen över kostnaderna med Oracles molntjänst?

Oracle stoltserar med att ha låga och framförallt förutsägbara priser i sin betalningsmodell. De eftersträvar efter att ha en transparent modell där du enkelt ska kunna förutse vad priset för din molnbaserade infrastruktur kommer att bli.

På sin hemsida har Oracle en funktion där du kan klicka i vilka val du vill ha med, samt hur omfattande tjänst du behöver. På så sätt kan du få en mycket bra uppskattning på vad ett paket kommer att kosta just dig, anpassat efter dina behov.

Med hjälp av enkla prisstrukturer eftersträvar Oracle att hjälpa dig undvika dolda kostnader och överraskningar på dina räkningar. Dessutom har Oracle samma prissättning, oavsett vilken region du befinner dig i, vilket underlättar för globala företag att budgetera för sin molntjänst.

Enligt Oracle själva har de en kombination av flexibilitet och egna val hos sina tjänster, samt de lägsta priserna med den bästa prestandan och en hög grad av automatisering, vilket möjliggör en slutprodukt som är billigare att äga för slutkunden.

Genom sina tre alternativ för betalning, är Oracle avsett att ge kunden en lättöverskådlig bild över kostnaderna. Du kan välja mellan antingen:

 • Pay as you go – Att betala enbart för det du använder, när du faktiskt använt det.
 • Universal Credits Monthly Flex – Att betala per månad, till ett förmånligt pris enligt en flexibel och anpassad överenskommelse.
 • Bring your own license – Du flyttar över databaser och licenser till Oracles moln.

Summering: Hur du ser till att bara betala för det du använder

För att se till att bara betala för det du använder behöver du:

 • Ha koll på vilka som använder molntjänsten hos dig, samt veta vad de gör.
 • Ha en överblick över hur mycket utrymme och data som används på molnet.
 • Bara betala för tjänster, tillägg, datorkraft och lagringsutrymme som du faktiskt använder.

När du först går över till att använda en molntjänst kan det vara svårt att uppskatta hur mycket, och vilka tjänster, du faktiskt kommer att behöva. Många gånger ändras detta över tid och det gäller att ha en rutin för att kontinuerligt se över vad du betalar för när det gäller molntjänster.

Källor:
https://www.oracle.com/cloud/pricing.html#Bring-your-own-license-tab
https://www.infoworld.com/article/3307105/4-hidden-cloud-computing-costs-that-will-get-you-fired.html
https://towardsdatascience.com/pricing-on-the-cloud-9a2d3f61b67f