Epop OCI – Emineo Professional Oracle Platform

Bakgrund och Beskrivning

Emineo är Sveriges mest specialiserade Oracle Partner med 6 st utmärkelser inom kategorin ”Partner of the Year”, både för databas och Cloudtjänster (IaaS/PaaS). Emineo ser ett ökat behov från våra kunder att börja flytta sina system till olika typer av molntjänster för att dra nytta av skalbarhet, flexibilitet, licensfördelar och kostnadseffektivitet. Det är därför Emineo tagit fram denna fastpristjänst där vi migrerar kundens system från dagens lösning/plattform till Emineo Professional Oracle Platform – 100% baserat på Oracles molntjänster.

Det är dags att ta molntjänster generellt på allvar och Oracle OCI specifikt!

Tjänsten och processen kan enkelt beskrivas i tre steg

 1. Analys av vad som behöver göras, 
 2. Migrering till molnplattform/epop
 3. Drift av plattformen – GULD, SILVER eller BRONS beroende på servicenivå, se utförligare beskrivning nedan

Allt ingår: Migrering-Plattform-Drift. Kunden får med tjänsten en heltäckande lösning som inkluderar:

 • Migrering från befintlig plattform till epop i Oracles moln (databas, applikationservrar, data etc.)
 • En komplett plattform för i systemet ingående delar (nätverk, web-, applikation-, databasservrar etc.)
 • Flytt av data
 • Drift/övervakning och hantering av plattformen
 • Fast månadskostnad (CAPEX->OPEX)
 • License compliancy – alltid korrekt licensierad
 • Backup/Restore – av databas respektive övriga filer och servrar
 • Kommunikation/uppkoppling (VPN, Fast Connect etc.)

Olika nivåer på plattform och tjänst – Guld, Silver, Brons

Emineo rekommenderar i samråd med kunden och utifrån aktuellt systems krav (uptime, tillgänglighet, säkerhet, funktioner etc) vilken nivå av tjänst som krävs samt antal OCPU:er*, disk- och backuputrymme som plattformen kräver.

När du jämför priser med era nuvarande kostnader, så behöver du alltså inte längre med ePoP ta hänsyn till kostnader för Servrar, Operativsystem, Lagring, Licenser och Drift, det ingår i tjänsten.

Innehåll epop Guld och Silver:

Emineo åtar sig den fysiska driften av kundens Oracledatabaser. Emineo ansvarar för daglig drift & övervakning, backup och restore av Oracledatabaser (även införande av standardiserad backuplösning för databas om så önskas), automatisk övervakning 24/7 av databas samt fysisk drift såsom ändring av parametrar, hantering av utrymme mm. Beredskap för kvällar och nätter på vardagar och helger på Guldnivå.

epop Guld och Silver innehåller:

 • Grundläggande fysisk databasadministration
 • Utrymmeshantering (tablespace, datafiler etc)
 • Rollback, redolog och arkiveringshantering
 • Scanning alertfil
 • Förändringar av relevanta init.ora parametrar
 • Patchning, uppgradering av Oracle vid behov till fast pris
 • Drift epop plattform – Databas, applikationsserver etc – övervakning samt standardpatchning max 4 ggr/år
 • Backup och restore för avtalade Oracledatabaser samt restore av avtalad databas i händelse av krasch
 • Automatisk 24/7 basövervakning med larm: Oracle + Server
 • Beredskap med insatser 24/7 (Guldnivå)
 • Diagnostisering av instansens flaskhalsar/prestanda
 • Driftstatusrapport månadsvis och statistikuppföljning på exempelvis utrymme, CPU utnyttjande, uptime, resurskrävande sessioner/sql:er mm utifrån den information övervakningen ger
 • 2 timmars fri telefon support/mentorskap per månad
 • Alltid kvalificerad egen dba personal i Sverige för hantering av övervakning och åtgärder.
 • Avtalad inställelsetid – max 1 timme
 • ”Remote” uppkoppling krävs för säkerställande av drift
 • Telefonkonferenser/Driftmöten mellan Beställaren och Uppdragstagaren skall hållas 1 gång/kvartal, där problemdiskussion och avrapportering kan ske.
 • Ingen startupkostnad
 • Min 12 mån avtal, garanterad rabatt för år 2 vid tecknande av avtal > 12 mån

Tveka inte att kontakta oss för ett garanterat intressant och lönsamt möte!